Atatürk Resmi
AKİMER
İntegratif Tıp Yöntemleri
MENU
Faaliyet alanları

a) Geleneksel, tamamlayıcı ve rejeneratif tıp uygulamalarının etik değerler gözetilerek ve Merkezin belirlediği kılavuzlardaki kurallara bağlı kalınarak uygulanmasını sağlamak, denetlemek, bu amaç doğrultusunda bilimsel kurullar oluşturmak.

b) Bahsedilen tedavi yöntemlerinin hekimler tarafından doğru bir şekilde bilinmesi ve uygulanması amacıyla ulusal ve uluslararası kurs, kongre, sempozyum, eğitim programları, panel gibi programlar düzenlemek, düzenlenmesine katkıda bulunmak, desteklemek ve gerektiğinde bu tedavi yöntemlerinde ilgili mevzuata göre sertifika verilecek programlar düzenlemek.

c) Geleneksel, tamamlayıcı ve rejeneratif tıp tedavi yöntemlerinin etkilerini, etki mekanizmalarını, etki sürelerini ve diğer yönlerini bilimsel, teknik, teknolojik, hukuki ve diğer alanlarda araştırmak amacıyla iyi klinik uygulamalar çerçevesinde çalışmalar planlamak, uygulamak ve bu bilgilerden yola çıkarak uygulamalı hizmet modelleri ve kılavuzlar geliştirmek.

ç) Bahsedilen tedavi yöntemleri ile ilgili topluma yönelik bilgilendirme toplantıları yapmak.

d) Konu ile ilgili multidisipliner araştırma projeleri geliştirilmesine ve uygulanmasına koordinatörlük yapmak, yardımcı olmak.

e) Konu ile ilgili araştırma-geliştirme laboratuvarı oluşturmak.

f) Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla amacına yönelik müşterek bilimsel ve araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak.

g) Geleneksel, tamamlayıcı ve rejeneratif tıp tedavi yöntemleri açısından danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek.

k) Faaliyet alanları ile ilgili bilimsel çalışma grupları oluşturmak.

Eklenme tarihi : 2021-08-12 15:42:30
Son güncelleme : 2021-08-12 15:42:30